Advent – Blog door Eva Folkersma

Eva is getrouwd met Evert-Jan en samen hebben ze twee zoons: Wessel van 11 jaar en Stein van 10 jaar. Eva werkt als adviseur HRM voor de werkorganisatie van drie kleine gemeenten in het Gooi. Haar grote passies zijn zeilen, muziek maken, koken en schrijven. Op haar weblog schrijft ze projectmatig over christelijke thema’s zoals bijvoorbeeld Advent en Veertigdagentijd.l)

Advent 2016

‘Uw God ziet uit naar het uur dat Hij u in de armen sluit.’
(Lied 432 b Nieuwe Liedboek)

Vandaag is het de tweede zondag van advent. De wereld is sprookjesachtig mooi getooid in een vorstelijk kleed van witte rijp, gekust door het licht van de winterzon. Ik heb er heerlijk van genoten tijdens mijn wandeling door de polder vanmiddag. Terwijl mijn voeten als vanzelf de route vonden, gingen mijn gedachten terug naar de kerkdienst van vanmorgen. Wat is er veel veranderd. Waar een paar jaar geleden elke vorm van symboliek nog werd geweerd, is er vandaag ruimte om de tweede adventskaars aan te steken. Ik geniet ervan hoe oude gebruiken stilaan opnieuw omarmt worden. Kleine lichtjes in een donkere wereld.

We vierden vandaag avondmaal. Op het eerste gezicht lijkt dat dissonant aan de adventstijd. Toch past het vieren van avondmaal helemaal bij advent. Advent is afgeleid van het Latijn: ‘adventus’, wat ‘komst’ en ‘eraan komen’ betekent. In de adventstijd leven we toe naar de herdenking en viering van de geboorte van Jezus-Christus. Bij de viering van het avondmaal gedenken we het lijden en sterven van Jezus, zoals Hij dat ons zelf heeft geleerd, de nacht voor hij werd uitgeleverd om gekruisigd te worden. In het evangelie naar Lucas lezen we in hoofdstuk 22 dat Jezus het brood breekt en uitdeelt en de beker wijn rond laat gaan onder de discipelen en ze op het hart drukt dit telkens opnieuw samen te doen, om Hem te gedenken. Telkens opnieuw,totdat Hij komt. Daar komen advent en avondmaal samen. We leven in de verwachting dat Jezus terugkomt en dat het niet meer nodig is zijn dood te gedenken met brood en wijn, maar dat we de wijn samen met Hem nieuw mogen drinken als zijn Koninkrijk op aarde is gekomen. Goed beschouwd is het dus niet 22 tot 27 dagen advent, maar 365 dagen per jaar totdat Hij komt; wat een vooruitzicht!

Gaat stillen in den lande,
uw koning tegemoet,
de intocht is op handen
van Hem die wonderen doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons vóór alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.
(Lied 440, Nieuwe Liedboek)

Read More

Leave a Reply

*

Winkelmandje Item verwijderd. Undo
  • Geen producten in winkelmandje.