Bijzondere mensen – Anne-Marie van Staveren en Els Vermeer

Wie zijn jullie?

Wij zijn Anne-Marie van Staveren en Els Vermeer, allebei 69 jaar. Ons huis staat in Amersfoort en in Korat, dit ligt in Noord Oost Thailand, in de streek Isaan.

We voelen ons verbonden met LUV en Bunschoten.

Els is afkomstig uit het dorp en Anne-Marie heeft 15 jaar bij het Maatschappelijk Werk de Schutsluis en de Boei gewerkt. Wanneer we in Isaan zijn missen we het soms wel om even naar LUV te gaan waar je zo heerlijk kunt mijmeren, genieten van al het moois, tot rust komen en iets speciaals kunt kopen om iemand te bemoedigen. Dit is er niet in Thailand.

Wel zijn er veel schreeuwerige marktjes waar van alles te koop is voor de geestentempels en (wierook)offers. Een grote tegenstelling dus.

Hoe? Wanneer?

Veertien jaar geleden hadden we niet kunnen bedenken dat wij daar in Isaan jaren later de helft van het jaar zouden wonen en als vrijwilliger meewerken.

We bezochten een opvangproject voor jonge prostituees en verloren ons hart aan dit mooie praktische zendingswerk onder jonge vrouwen en meisjes, die vrijwel allemaal afkomstig zijn uit de arme streek Isaan.

Tamar Korat

Zeven jaar geleden werd in het arme Isaan het preventieproject Tamar Korat opgezet om vandaaruit de lokale bevolking in de dorpen wekelijks op te zoeken. Yoyo en Aon Chusi, het zendingsechtpaar en leiders van Tamar Korat hebben ons toen gevraagd of we bereid waren voor langere tijd dit project mee te willen ondersteunen. Na een tijd van nadenken en bidden maakte God ons duidelijk Hem op die weg te volgen.

Sinds 2014 zijn we met pensioen en zetten ons allebei in als long stay vrijwilligers en wonen daar in een Thais huisje tussen de Thai. Ons leven en wonen is heel basic.

Onze Missie

Onze visie is: ‘Zending doe je samen’.

Zending heeft in de 20eeeuw twee richtingen. Wanneer zending één richting uitgaat heeft het ons doel gemist. Wij hebben de liefde van God ontvangen met het doel deze liefde door het evangelie in Isaan uit te delen. Heel concreet helpen we ook kleine microkrediet projecten op te zetten zodat families zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien en hun zelfredzaamheid kunnen vergroten.

Reizen in Isaan

Het Tamar-team en wij leggen elke week veel lange afstanden af om de Thai in afgelegen dorpjes tussen de rijstvelden te bereiken. De bevolking is arm en afhankelijk van de rijstoogst dat seizoenwerk is. Het gevolg is dat families regelmatig besluiten om meisjes naar de stad te sturen waar ze vrijwel direct in de mensonterende prostitutie terecht komen.

Ze maken geen echte kans op een goede, veilige toekomst door armoede en gebrek aan werkgelegenheid.

Wanneer kinderen onder schooltijd op straat lopen dan zoeken we ook die familie op. Zo ontdekken we welk kind geen kansen heeft en tot de risicogroep hoort. Na schooltijd doen we veel kinderwerk. Van spel, plezier, liefde en aandacht genieten de kinderen en groeien ze ook in hun ontwikkeling.

De avonden gebruiken we voor de celgroepen, voor ouderen en volwassenen.

Dat is echt een tijd van ontmoeting: samen eten, worship, bijbelstudie, kunnen delen wat er op hun hart ligt en dan bidden we voor hen. Ook zoeken we de mensen in hun bamboehuisjes op en kijken waar we praktisch kunnen helpen.

Anekdote

De natuur laat zich ook zien, horen en ruiken. We worden vaak begroet en omgeven door spinnen, torren, salamanders, krekels, luizen, ratten en slangen. Zo zaten we laatst rustig op de grond in de celgroep en ja, daar bewoog iets. In het aardedonker deinsden de Thai achteruit en wisten direct wat het was. Een slang worstelde zich langs rijstzakken en raakte gefrustreerd door ons in zijn domein. Twee tellen later zit iedereen weer rustig aandachtig te luisteren en wij hielden vanuit een ooghoek die rijstzakken toch maar in de gaten.

Vrouwen

Vaak zijn de vrouwen in Isaan de kostwinners, mantelzorgers van ouders, opvoeders voor kinderen die wel of niet van hen zelf zijn. Mannen verlaten relatief snel hun families of werken in een buurland en zijn weinig thuis, vaak veroorzaakt hun gok-alcohol- en drugsverslaving grote schulden. Dit verwoest veel in het leven van de vrouwen en kinderen.

Zonder steun van buitenaf is die cirkel van schuld op schuld vaak niet te doorbreken en hebben ze ‘levenslang’.

Vrouwen verrichten ook het zware werk in de rijstvelden en oma’s zorgen voor de baby’s en peuters. Ze hebben vrijwel geen kansen om zichzelf te ontwikkelen door scholing, wanneer ze die kans wel krijgen leren ze snel. Er zijn altijd meerdere generaties in een huisje.

Hun leven is niet te vergelijken met ons leven en ook niet hun wensen en behoeften. Waar wij vaak verzanden in het verzamelen van materiele zaken daar ligt hun doel in overleven. Hoe blij is een moeder wanneer haar kind naar school kan omdat er geld is voor het verplichte uniform met schoenen, voldoende eten heeft om op het houtvuurtje klaar te maken of een medicijn kan kopen bij ziekte. We zijn altijd weer verrast hoe ze uit weinig iets moois en goeds weten te maken en dit graag weer delen met anderen. We hebben veel respect voor de vrouwen in Isaan met hun innerlijke veerkracht, sierlijkheid en dienstbaarheid ondanks het onrecht dat hun vaak wordt aangedaan.

Straatprostitutie

Elke week gaan het Tamar-team wij naar het Yamo park, in de stad Korat. Eens bedoeld als mooi uitgaanspark. Wanneer je kijkt lijkt het een boulevard met wat kraampjes en offerplekken totdat je het ‘ziet’. Vrouwen van 70 en ouder, hele jonge teeners, mooi opgemaakte kleine meisjes en jonge moeders met pasgeboren baby’s wachten slenterend heen en weer totdat ze door onbekenden worden meegenomen voor 4 euro. Onbeschermd, naar onbekende plekken. Levensgevaarlijk. Ze kunnen niet weigeren want ze zijn omgeven door hun pooiers, straatdealers en gangs. Er is inmiddels een band van vertrouwen gegroeid. Ze delen hun nood, vragen of we willen bidden en waar nodig geven we concrete hulp bv. eten. Geen geld. Deze missie is voor ons niet zonder gevaar, vaak intidimeren en bedreigen de gangs en straatdealers ons en de ratten springen over je voeten. Tijdens het laatste Kerstfeest dat we voor deze vrouwen organiseerden zijn twee jonge tieners uit de prostitutie gestapt en heeft het Tamar-team direct voor een veilige plek in een andere streek gezorgd waar ze herstel en scholing, beroepsopleiding krijgen. Het gaat tot nu toe goed met hen en dit bemoedigt ons als team.

Kerkje in Isaan in een streng Boeddhistische omgeving.

In Thailand is het Boeddhisme de religie. Naar de tempel gaan, verering van goden en offeren aan de monniken is een dagelijks ritueel. Ze geven alles wat ze hebben al wordt de schuld hierdoor groter. Wanneer de Thai voor het eerst over de Levende God hoort zijn zij soms wat argwanend en ook nieuwsgierig. Aanvankelijk met de gedachte om er nog een god bij te leren kennen totdat zij het ontdekken dat er werkelijk een Levende God bestaat. God zelf opent hun hart hiervoor. Wij zaaien alleen maar.

Er zijn 48 dorpjes in het gebied waar het Tamar-team de liefde van de Levende God wil brengen.

In 3 dorpjes waren enkele christenen. Hun verlangen groeide elkaar vaker te ontmoeten, te bemoedigen of te helpen. Twee jaar geleden werd een huisje gehuurd en het eerste kerkje in Non Daeng opgericht. Inmiddels is dit huiskerkje bijna te klein, komen al uit 6 dorpjes mensen en veel kinderen voor hun eigen dienst en zijn de eerste 4 mensen in een meertje gedoopt. Iedereen is heel open en zingen zo hard dat het ver in de omtrek te horen is.

We bidden dat alle 48 dorpjes bereikt mogen worden met het evangelie van de Levende God.

Ontvangen en doorgeven.

We mogen en kunnen dit vrijwilligerswerk in het zendingsproject doen omdat we van God de kracht, liefde, kansen en roeping ontvangen.Die onvoorwaardelijke liefde van God willen we doorgeven aan de Thai in Isaan die nog nooit van God gehoord heeft.

We delen ons bestaan een beetje tussen twee werelden. Je leeft niet alleen voor jezelf. Wij denken dat God het zo bedoelt en ervaren het als een voorrecht om in beide landen een steentje te mogen bijdragen aan het doorgeven van de ontvangen liefde van Jezus,

God laat ons ervaren dat onze stap wordt gezegend met zijn belofte: ‘IKzal niet van je zijde wijken en je niet verlaten’ [Jesaja 41:10]

Zending doe je samen.

Dit is ons motto.

Wij kunnen dit niet alleen en zijn ook steeds weer afhankelijk van gebed en vrijwillige giften om dit te zendingswerk blijvend te kunnen steunen. Voor u een gift, voor de mensen in Isaan een levens veranderende kans met hoop op toekomst en veiligheid voor de kinderen. Zo doen we zending samen. Ontvangen en doorgeven!

Er zijn mensen die ons hierbij concreet willen helpen en dat kan.

Wil je ook dit zendingswerk steunen dan kan dit via:

Rekeningnummer

NL 82 RABO 03 72 90 98 41

ten name van:DIAKONIE G.K. AMERSFOORT

onder vermelding van: ISAAN MISSIE

 [uw gift is Belasting Aftrekbaar,Anbi status] Wil je onze nieuwsbrief ontvangen dan kun je je aanmelden via deze link:

Isaanmissie@gmail.com

Read More

Leave a Reply

*

Winkelmandje Item verwijderd. Undo
  • Geen producten in winkelmandje.